Partnerzy

 • MOPS
  Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
  http://www.mops.krakow.pl/ • Polar Sport
  Nasza Firma POLAR SPORT rozpoczęła działalność w 1992 roku i w tym czasie wypracowała profil specjalistycznego sklepu outdorowego. Wywodzimy się ze środowiska przewodników górskich i nadal aktywnie uprawiamy turystykę, dlatego też dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów. Profesjonalizm zespołu pracujących tu ludzi to efekt zarówno wykształcenia, jak również pasji i zainteresowań turystyką, wspinaczką, nartami, rowerami itp., dzięki temu można u nas liczyć na fachową, rzetelną i miłą obsługę.
  www.polarsport.pl

 • Klub Wysokogórski Kraków.
  Korzeniami Klub Wysokogórski Kraków sięga początków ubiegłego wieku, a jego historię swoimi dokonaniami pisali tacy wybitni wspinacze, jak Kazimierz Paszucha, Czesław Łapiński, Jan Długosz, Stanisław Biel, Andrzej Mróz, Marian Bała, Eugeniusz Chrobak, Andrzej Heinrich, Wojtek Kurtyka.
  https://kw.krakow.pl/